Luottamushenkilöt

Kaupunginhallitus

Osmo Friberg, 3. varapuheenjohtaja
Mikko Lundén
Antti Olkinuora

Kaupunkikehityslautakunta

Jerina Wallius, 3. varapuheenjohtaja
Aune Helenius
Heimo Koskinen

Keskusvaalilautakunta

Keijo Leivonen

Opetuslautakunta

Päivi Lehtinen, 1. varapuheenjohtaja
Petri Salko
Olli-Pekka Suominen

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Sanna Leivonen, Puheenjohtaja
Janne Järvinen
Mika Sarhola

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Mika Laitinen, 2. varapuheenjohtaja
Anne Nummi

Tarkastuslautakunta

Jarmo Hägert
Marja-Liisa Lindstedt

Vapaa-ajan lautakunta

Petteri Rissanen, 1. varapuheenjohtaja
Juha Björkstrand
Jani Iikori Hirvimäki