Luottamushenkilöt

Kaupunginhallitus

Mikko Lundén

Kaupunkikehityslautakunta

Sanna Leivonen

Keskusvaalilautakunta

Keijo Leivonen

Opetuslautakunta

Antti Olkinuora
Sabina Haavisto

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tapio Aaltonen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Marko Haavisto
Sinikka Makkonen

Tarkastuslautakunta

Jarmo Hägert

Vapaa-ajan lautakunta

Juha Björkstrand
Jani Iikori Hirvimäki