Köyhyyttä pitää poistaa

Suomi on rikas mutta myös köyhä maa riippuen siitä millaiseen sosioekonomiseen asemaan ihminen kuuluu. Onko hän työelämässä, opiskelemassa, työttömänä tai eläkkeellä. Köyhyys ei katso ikää. Vanhuusköyhyys ei ole tilastojen valossa sen yleisempää kuin köyhyys muissakaan ikäryhmissä. Köyhyyttä pitäisi poistaa kaikissa ikäryhmässä.
Meillä on lapsia ja nuoria, jotka syrjäytyvät taloudellisesti jo pieninä. Kaverilla on mopo, toisella kaverilla tietokone, kolmannella jotain muuta. Elämä ei ole reilua nuorena eikä vanhana.
Köyhä joutuu miettimään mitä voi hankkia ja mitä täytyy jättää hankkimatta. Köyhän perheen lapsi viettää todennäköisemmin kesänsä kotona, kaverin käydessä perheensä kanssa ulkomailla. Köyhyyttä ei missään ikäryhmässä pidä väheksyä. Tavoitteena tulisi olla, ei sentään etelän lomamatka, mutta edes päivittäisistä perushankinnoista selviäminen.
Joulun alla on hienoa huomata miten ihmiset sekä yritykset ja yhteisöt intoutuvat auttamaan monia lapsia ja nuoria, joulun taian säilyttämisessä ja joulun hengen luomisessa. Ilman muiden apua, moni lapsi jäisi vaille jouluruokaa ja toivomiaan lahjoja. Joulu on kuitenkin vain yksi päivä ja juhla vuodessa. Köyhä tarvitsee monipuolista ruokaa 364 muunakin päivänä.
Vanhusköyhyys taas näkynee siinä, että ei ole varaa ostaa tarvittavia lääkkeitä tai tarpeellista hoivaa. Työttömien köyhien kohdalla puhutaan pitkälti samoista asioista kuin vanhustenkin kohdalla. Työttömyyskorvaus on Suomessa pieni ja sitä verotetaan raskaasti, kun huomioidaan Suomen yleinen kustannustaso.
Moni pienipalkkaista työtä tekevä voidaan lukea köyhäksi. Se ei ole oikein, se ei ole reilua. Kaikesta käsin kosketeltavasta köyhyydestä ja huono-osaisuudesta huolimatta meillä Suomessa on asiat moneen muuhun maahan ja maailmankolkkaan nähden hyvin. Täällä on ehkä kustannustasoon nähden pieni sosiaaliturva ja eläkkeet, mutta meillä sentään on sellaiset.
Opintotuki voi olla pieni ja koulun asettamat vaatimukset kovat, mutta ainakin meillä on opintotuki ja useimmat nuoret voivat kouluttautua haluamaansa ammattiin. Työttömän taloudellinen tilanne heikkenee moneen muuhun ryhmään verrattuna viimeistään silloin, kun työttömyys on kestänyt vähän yli vuoden.
Meillä on työttömyysturva ja ilmainen terveydenhuolto. Suomessa byrokratia ja verotus on kovaa, mutta kaikki palvelut täytyy saada maksettua ja kaikista kansalaisista pidettyä edes jollain tavalla huolta. Täytyy muistaa, että jos halutaan euro lisää jonnekin, niin se on otettava jostain muualta pois, verotettava joltakulta tai sitten jätettävä tulevien sukupolvien maksettavaksi.
Kaikki kolme vaihtoehtoa ovat suosittuja ja jokaisella meistä on mielipide siitä keneltä pitäisi ottaa pois, kenelle lisätä, ketä verottaa raskaammin ja onpa niitäkin, jotka haluavat maksattaa elintasonsa lapsilla, jos ei omillaan niin ainakin toisten.

Marko Haavisto
vaalipäällikkö (ps)
Perniö

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa