Ydinvoima ja ilmastokatastrofin välttäminen

Ydinvoimaa on rakennettu Eurooppaan 1970-luvulta alkaen. Sitä on määrätietoisesti vastustettu kestämättömin argumentein, kiivaimmin Saksassa. Luonnonmullistuksen seurauksena Japanin Fukushimassa vaurioitui pahasti neljä reaktoria. Tämän seuauksena Saksa päätti luopua kokonaan ydinvoimasta.
Fukushiman onnettomuuden aiheuttamaan säteilyyn arvellaan mahdollisesti kuolleen yhden pelastustyöntekijän. Hän oli tupakoitsija ja kuoli keuhkosyöpään. Paniikin aiheuttamien sydänkohtausten uhreja arvellaan olleen noin 200.
Kivihiilen poltto aiheuttaa Euroopassa vuosittain noin 30 000 ennenaikaista kuolemaa sekä noin 65 miljardin terveydenhoitomenot. Länsimaisten vesihidasteisten ydinvoimaloitten aiheuttamia kuolemia on nolla.
Pahin ydinvoimalaitoksessa tapahtuva onnettomuus on reaktorin sydämen sulaminen. On todennäköistä, että se ei aiheuta yhtään kuolemantapausta.
Jos oletamme, että puolet kivihiililaitoksista olisi korvattu ydinvoimalla, niin Euroopassa olisi neljänkymmenen vuoden aikana ollut yli puoli miljoonaa ennenaikaista kuolemantapausta vähemmän, terveydenhuollossa olisi säästetty 1 200 miljardia, eikä ilmaston lämpeneminen olisi siinä pisteessä kuin se nyt on.
Vaikka uusiutuvaa energiaa rakennetaan kiihtyvään tahtiin ja sen kustannukset laskevat, ilmastoa ei voida pelastaa ilman massiivista ydinvoiman lisärakentamista, koska nykyiset ydinvoimalat tulevat käyttöikänsä päähän.
Vähintään 15 % tulevaisuuden sähköntarpeesta pitää tuottaa ydinvoimalla. Ydinvoima on puhdasta, eikä ole riippuvainen sääilmiöistä. Korkea-aktiivien jätteen loppusijoituksesta ovat ydinvoiman vastustajat saaneet uuden keppihevosen. On kohtuutonta puhua 10 000 vuoden aikaperspektiivistä, kun ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse muutamasta kymmenestä vuodesta.
Voi kysyä millainen vastuu sadoista tuhansista kuolleista ja ilmakehän tuhoamisesta on vihreillä ja äärivasemmistolla, jotka ovat äänekkäimmin vastustaneet puhdasta ja ympäristöä vahingoittamatonta ydinvoimaa.
Lopuksi Tsernobylin onnettomuudesta. Laitos poikkeaa täysin länsimaisista reaktoreista ja se on rakennettu aseplutoniumin tuotantoon. Onnettomuuden seurauksena kuolemantapauksia arvellaan tulleen muutamia kymmeniä. Puheet kymmenistä tuhansista kuolleista ovat amerikkaisen viihdeteollisuuden tuotetta.
Kirjoittajista ensimmäinen ohjelmoi aikoinaan Loviisan reaktorien valvontaohjelmistot, joten asiaan on vähintäänkin näppituntuma.

Matti Naavasalo
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja (ps)
Naantali

Tapio Äyräväinen
kaupunginvaltuutettu (ps)
Salo, Muurlan kaupunginosa

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa