Aloite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä

Koulukiusaaminen on tunnetusti ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kiusaaminen haittaa oppimista ja heijastuu kielteisesti kouluyhteisön lisäksi koteihin ja koko yhteiskuntaan. Moni kärsii kiusaamisen jäljistä koko loppuelämänsä. Vakavimpiin kiusaamisiin liittyy väkivaltaa,joka täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Tämän ongelman laajuuden tunnistamiseen,puuttumiseen ja sitä kautta vähentämiseen eivät yleiset julkilausumat riitä.
Salon seutu on ollut koulurauhaan liittyvissä tutkimuksissa häntäpäässä. Erityisesti ongelmia on koettu vähävaraisissa perheissä.

Koulurauhan turvaamiseksi ja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi tarvitaan uusia keinoja.

Esitämme, että Salon kaupunki nimeäisi koulurauha-asiamiehen, joka palvelisi kaikkia kaupunkimme kouluja. Koulurauha-asiamies olisi koko hyvinvointipalveluiden yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan. Asiamies voisi olla yhdistettynä Salon kaupungin hyvinvointipalveluiden muuhun virkaan. Nimitys voitaisiin siis toteuttaa pääosin kustannusneutraalisti.

Koulurauha-asiamiehen yhteystiedot tulisi olla jokaisessa koulussa näkyvästi esillä ja ne tulisi tiedottaa Wilma-järjestelmän kautta myös koteihin.

Esitämme myös, että ko. asiamiehelle annettaisiin johtosäännöllä tai muutoin valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamisesta ja muista vakavasti koulurauhaa häiritsevistä asioista. Hänelle annettaisiin riittävät valtuudet selvittää tapahtumat itsenäisesti salassapito- ja muut säädökset huomioon ottaen.

Edelleen hänelle annettaisiin valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten johdosta ja hän voisi saattaa vakavat tapaukset ao. lautakunnan tai muiden tarvittavien viranomaisten tietoon toimenpiteitä varten.

Koulurauha-asiamiehen tulisi antaa vuosittain Salon opetuslautakunnalle kertomus koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä mahdollisesti tarvittavista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä kaupungin koululaitoksissa.

Salo 24.1.2020

Antti Olkinuora
valtuustoryhmän puheenjohtaja
Salon seudun Perussuomalaiset ry

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa