Valtuustoaloite hankintalaista 18.12.2017

Aloite hankintastrategian laatimisesta

Uudet hankintalait tulivat voimaan vuoden 2017 alusta. Uudistus on julkisten toimijoiden kannalta merkittävä. Suomen julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on yli 35 miljardia euroa vuosittain. Kunnat ovat monissa hankinnoissa keskeinen toimija ja näillä hankinnoilla voidaan vaikuttaa suuresti niin kuntalaisten hyvinvointiin kuin alueen elinvoimaisuuteenkin sekä kuntatalouteen.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua kuntien tarjouskilpailuihin. Tähän uusi hankintalaki puuttuu, sillä hankintalaki velvoittaa pilkkomaan suuret julkiset hankinnat osiin.

Pelkän hinnan sijaan on tarkasteltava laatua sekä laajempaa vaikuttavuutta. Usein halvin ratkaisu ei ole välttämättä paras ja aluetalouden kannalta kannattavinta on se, että raha on paikallisesti kierrossa. Kokonaisvaltainen urakoiden, hankkeiden ja investointien läpikäynti tuottaa kestäviä taloudellisia, sosiaalisia ja esimerkiksi ympäristöllisiä vaikutuksia sekä tukee lähialueita. Innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden hankinnalla voidaan parantaa edelleen toiminnan vaikuttavuutta.

Työllistämisehtoa voidaan käyttää suorana kriteerinä niin, että hanke tarjoaa työtä paikallisille pitkäaikaistyöttömille, iäkkäille, nuorille tai kehitysvammaisille. Yrityksille tämä voi tarjota merkittäviä sosiaalisen vastuun brändietuja. Vaikka erilaiset kriteerit saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia, voi kokonaisuus silti säilyä kustannustehokkaimpana vaihtoehtona, kun otetaan huomioon syntyneet säästöt eri sektoreilla.

Hankintojen ja niiden kriteerien selventämiseksi ehdotamme hankintasuunnitelman laatimista Salon kaupungissa. Suunnitelmaan kirjattaisiin, mitkä päämäärät ja painopisteet ovat kunnalle erityisen tärkeitä ja millä perustein hankintoihin verorahoja laitetaan. Hankintastrategialla pyritään kehittämään suunnitelmallisuutta ja resurssien kohdentumista. Se on myös keskeinen työkalu organisaation hankintaosaamisen ja -ylläpitämisen kannalta sekä varautumisessa ja riskienhallinnassa.

Kunnat tarjoilevat satoja tuhansia ruoka-annoksia joka päivä. Jos kunnan hankinnoissa painotetaan lähiruokaa ja paikallisia tuotteita sekä kestävää tuotantoa, seuraukset ovat merkittäviä, niin työllisyydessä, ruokaturvallisuudessa, huoltovarmuudessa kuin myös asenteissa. Lähiruoasta voi monille kunnille tulla tärkeä elinkeinostrategian osa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Salo aloittaa välittömästi valmistelut kokonaisvaltaisen hankintastrategian laatimiseksi ja ottaa suunnitelmassa erityisesti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tasavertaisen mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuihin sekä kiinnittää kriteereissä huomiota hinnan lisäksi laatuun, työllistämiseen, suomea osaaviin työntekijöihin ja muihin paikallisiin vaikutuksiin, toimeenpanee hankintastrategian ja seuraa sen toteutumista aktiivisesti.

Salossa 18.12.2017

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa